JO HAI DIL KI AWAZ
Starting from: 6th December 2013
Judges: Hadiqa Kiyani, Ali Azmat, Bushra Ansari